Oferujemy
jakość
i doświadczenie

Od 1986 roku świadczymy usługi w zakresie budowy, przebudowy, remontów i utrzymania infrastruktury tramwajowej, kolejowej oraz metra, w związku z tym możemy wykazać się znaczącym dorobkiem wykonawczym, czego dowodem są liczne referencje i opinie o jakości robót wydane przez naszych strategicznych Inwestorów, takich jak:

 • Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
 • Metro Warszawskie Sp. z o.o.
 • PKP Polskie Linie Kolejowe Sp. z o.o.
 • Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.
 • Gdańskie Inwestycje Komunalne Sp. z o.o.
 • Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku
 • Zarząd Dróg i Transportu Łódź
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o.
 • AGP Metro Polska S.C.
 • Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń „PeBeKa” S.A.

Od 1986 roku świadczymy usługi w zakresie budowy, przebudowy, remontów i utrzymania infrastruktury tramwajowej, kolejowej oraz metra, w związku z tym możemy wykazać się znaczącym dorobkiem wykonawczym, czego dowodem są liczne referencje i opinie o jakości robót wydane przez naszych strategicznych Inwestorów, takich jak:

 • Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
 • Metro Warszawskie Sp. z o.o.
 • PKP Polskie Linie Kolejowe Sp. z o.o.
 • Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.
 • Gdańskie Inwestycje Komunalne Sp. z o.o.
 • Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku
 • Zarząd Dróg i Transportu Łódź
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o.
 • AGP Metro Polska S.C.
 • Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń „PeBeKa” S.A.

Od 1986 roku świadczymy usługi w zakresie budowy, przebudowy, remontów i utrzymania infrastruktury tramwajowej, kolejowej oraz metra, w związku z tym możemy wykazać się znaczącym dorobkiem wykonawczym, czego dowodem są liczne referencje i opinie o jakości robót wydane przez naszych strategicznych Inwestorów, takich jak:

 • Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
 • Metro Warszawskie Sp. z o.o.
 • PKP Polskie Linie Kolejowe Sp. z o.o.
 • Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.
 • Gdańskie Inwestycje Komunalne Sp. z o.o.
 • Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku
 • Zarząd Dróg i Transportu Łódź
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o.
 • AGP Metro Polska S.C.
 • Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń „PeBeKa” S.A.

Od 1986 roku świadczymy usługi w zakresie budowy, przebudowy, remontów i utrzymania infrastruktury tramwajowej, kolejowej oraz metra, w związku z tym możemy wykazać się znaczącym dorobkiem wykonawczym, czego dowodem są liczne referencje i opinie o jakości robót wydane przez naszych strategicznych Inwestorów, takich jak:

 • Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
 • Metro Warszawskie Sp. z o.o.
 • PKP Polskie Linie Kolejowe Sp. z o.o.
 • Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.
 • Gdańskie Inwestycje Komunalne Sp. z o.o.
 • Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku
 • Zarząd Dróg i Transportu Łódź
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o.
 • AGP Metro Polska S.C.
 • Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń „PeBeKa” S.A.

Oferujemy

 • Budowę, remont i utrzymanie nawierzchni szynowej w konstrukcji podsypkowej i bezpodsypkowej:
  • tramwajowej
  • kolejowej
  • metra
 • Spawanie termitowe typu SoWoS, SoWoS-P, SoWoS R350HT, L70
 • Spawanie szerokiego luzu spawalniczego L-75
 • Projektowanie układów torowych:
  • stacji, linii kolejowych
  • stacji, linii metra
  • węzłów rozjazdowych, linii tramwajowych

Jakość

Oferujemy wysokie standardy świadczonych usług dzięki wykwalifikowanej kadrze menadżersko-inżynieryjnej oraz współpracy z ośrodkami naukowo-badawczymi m.in.:

 • Instytut Kolejnictwa
 • Centrum Diagnostyki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 • Politechnika Gdańska
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

 

Doświadczenie

Wymierne osiągnięcia firmy nie byłyby możliwe, gdyby nie skuteczna i pełna determinacji polityka firmy związana z:

 • Nastawieniem się do oczekiwań klienta: jego sugestiom, żądaniom itp.
 • Przestrzeganiem wszelkich wymogów sztuki budowlanej wynikających z obowiązujących przepisów prawnych i stosownych norm budowlanych
 • Wdrożeniem technicznych procedur aprobujących na określone pakiety usług stanowiących pewną całość systemową
 • Systematycznym szkoleniem pracowników w zakresie wykonywanych technologii
 • Aktywnym uczestnictwem w periodycznych seminariach i konferencjach poświęconych problematyce komunikacyjnej, takich jak: Konferencje "Drogi Kolejowe", Komisje Torowe (tramwajowe), Konferencje SITK
 • Udziałem w branżowych targach, wystawach m.in.: TRAKO, InnoTrans itp.

 

 

 

TKS-K

W lipcu 2020 roku otrzymaliśmy Dofinansowanie w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 109 295,37 zł.

 

Celem projektu jest pomoc przedsiębiorcom, którzy w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej.