Oferujemy
jakość
i doświadczenie

Od 1986 roku świadczymy usługi w zakresie budowy, przebudowy, remontów i utrzymania infrastruktury tramwajowej, kolejowej oraz metra, w związku z tym możemy wykazać się znaczącym dorobkiem wykonawczym, czego dowodem są liczne referencje i opinie o jakości robót wydane przez naszych strategicznych Inwestorów, takich jak:

 • Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
 • Metro Warszawskie Sp. z o.o.
 • PKP Polskie Linie Kolejowe Sp. z o.o.
 • Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.
 • Gdańskie Inwestycje Komunalne Sp. z o.o.
 • Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku
 • Zarząd Dróg i Transportu Łódź
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o.
 • AGP Metro Polska S.C.
 • Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń „PeBeKa” S.A.

Od 1986 roku świadczymy usługi w zakresie budowy, przebudowy, remontów i utrzymania infrastruktury tramwajowej, kolejowej oraz metra, w związku z tym możemy wykazać się znaczącym dorobkiem wykonawczym, czego dowodem są liczne referencje i opinie o jakości robót wydane przez naszych strategicznych Inwestorów, takich jak:

 • Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
 • Metro Warszawskie Sp. z o.o.
 • PKP Polskie Linie Kolejowe Sp. z o.o.
 • Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.
 • Gdańskie Inwestycje Komunalne Sp. z o.o.
 • Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku
 • Zarząd Dróg i Transportu Łódź
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o.
 • AGP Metro Polska S.C.
 • Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń „PeBeKa” S.A.

Od 1986 roku świadczymy usługi w zakresie budowy, przebudowy, remontów i utrzymania infrastruktury tramwajowej, kolejowej oraz metra, w związku z tym możemy wykazać się znaczącym dorobkiem wykonawczym, czego dowodem są liczne referencje i opinie o jakości robót wydane przez naszych strategicznych Inwestorów, takich jak:

 • Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
 • Metro Warszawskie Sp. z o.o.
 • PKP Polskie Linie Kolejowe Sp. z o.o.
 • Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.
 • Gdańskie Inwestycje Komunalne Sp. z o.o.
 • Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku
 • Zarząd Dróg i Transportu Łódź
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o.
 • AGP Metro Polska S.C.
 • Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń „PeBeKa” S.A.

Od 1986 roku świadczymy usługi w zakresie budowy, przebudowy, remontów i utrzymania infrastruktury tramwajowej, kolejowej oraz metra, w związku z tym możemy wykazać się znaczącym dorobkiem wykonawczym, czego dowodem są liczne referencje i opinie o jakości robót wydane przez naszych strategicznych Inwestorów, takich jak:

 • Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
 • Metro Warszawskie Sp. z o.o.
 • PKP Polskie Linie Kolejowe Sp. z o.o.
 • Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.
 • Gdańskie Inwestycje Komunalne Sp. z o.o.
 • Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku
 • Zarząd Dróg i Transportu Łódź
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o.
 • AGP Metro Polska S.C.
 • Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń „PeBeKa” S.A.

Profil działalności

 

Historia

1986 - Pierwszy wpis do ewidencji działalności gospodarczej w dniu 16 kwietnia firmy Zbigniewa Kargula
1989 - Zmiana oznaczenia w/w firmy na: Zbigniew Kargul Budowa i Utrzymanie Dróg Kolejowych i Urządzeń Stacyjnych
1991 - Zmiana oznaczenia w/w firmy na: Zbigniew Kargul Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowo - Wytwórcze
1993 - Zmiana oznaczenia w/w firmy na: Zbigniew Kargul Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowo - Wytwórcze "TOR-KAR"
1995 - Zmiana oznaczenia w/w firmy jednoosobowej na: Zbigniew Kargul Przedsiębiorstwo "TOR-KAR"
1995 - Zmiana oznaczenia w/w firmy na: Zbigniew Kargul Przedsiębiorstwo "TOR-KAR-SSON" (działalność do chwili obecnej)
2007 - Powołanie spółki TOR-KAR-SSON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
2011 - Powołanie spółki TOR-KAR-SSON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
 

Aktualności

Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji poniższych inwestycji:

 • Budowa hali postojowej taboru metra (obiekt nr 6) oraz budowa magazynu materiałów chemicznych (obiekt 13a) wraz z budową obiektu liniowego w zakresie układu torowego i dróg wewnętrznych zlokalizowanego na terenie Stacji Techniczno Postojowej Kabaty - w Warszawie
 • Remont i rozbudowa trasy tramwajowej wraz z układem drogowym w ciągu Al. Solidarności na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. Targowej oraz trasy tramwajowej w ciągu ul. Targowej na odcinku od ul. Kijowskiej do ul. Białostockiej w Warszawie
 • Bieżące naprawy i drobne zadania inwestycyjne dla Tramwajów Warszawskich

 

Prezentacja firmy

Grupa kapitałowa TOR-KAR-SSON świadczy usługi w zakresie budowy, remontów i utrzymania infrastruktury komunikacyjnej od 1986 roku.